En rettesnor for å kunne manøvrere trygt innenfor gjeldende lover og regler

Etiske retningslinjer

Stamas er opptatt av at vi til enhver tid følger gjeldende lover og regler, samtidig som vi opptrer på en etisk, bærekraftig og samfunnsansvarlig måte. Vi skal utøve god eierstyring og selskapsledelse. Hvor vi ønsker å arbeide på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter samt de ti prinsippene i FNs Global Compact. Vi mener dette er viktig for å fremstå som en seriøs aktør i markedet og vil kontinuerlig jobbe forbedre våre tjenester mot disse målene. Vi forventer at våre ansatte viser eierskap til og tar ansvar for å følge selskapets etiske retningslinjer og at alle aktiviteter utføres i samsvar med disse.