Kvalitetskontroll

Prosesser og dokumentasjon

Stamas kontrollerer og dokumenterer arbeidet gjennom hele produksjonsprosessen, hvor vi tilbyr bistand innen målerapporter mm. Vi bistår også gjerne våre kunder med eksterne målinger, hvor vi oppsøker våre kunder på deres hjemmebane og verifiserer i henhold til deres tegninger og krav. Herunder hardhetsmålinger og PMI test.

Vi er opptatt av at kundene kommer tilbake og ikke produktene