Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den

Miljø & Bærekraft

Vi har et kontinuerlig fokus på miljøaspektet og bærekraft i produksjonen, vi opplever flere og flere kunder er opptatt av en leverandørkjede som tar dette området på alvor, noe som gjør at Stamas setter seg høye mål for dette arbeidet. Hvor vi tror fokus på dette ikke bare har en positiv effekt sett fra et miljøperspektiv, men at dette også vil ha en positiv effekt på selskapet utvikling og lønnsomhet.

Stamas er opptatt av å ta samfunnsansvar, det starter med bedriftens egne verdier og prinsipper. Det betyr at vi driver bedriften på en slik måte at man tar ansvar når det kommer til menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Dermed er de 10 prinsippene i FN’s Global compact Sammen med FN’s Bærekraftmål veiledende prinsipper for vår virksomhet.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre en mest mulig bærekraftig produksjon, med et fokus på kontinuerlig forbedring av egne prosesser, grundig risikovurdering, god beredskap internt, samt dialog og tett på våre egne leverandører