Engineering

Du blir sett, hørt og forstått

Vi er en liten og fleksibel organisasjon. Det vil du som kunde oppleve ved at du blir sett, hørt og forstått fra dag en. I Stamas kan vi hjelpe deg med et bredt spekter av tekniske utfordringer knyttet til produksjon, design og prototyper.

Våre medarbeidere er ikke bare dyktige når det gjelder teknisk design, men har også kunnskap om engineering og maskinering. Ved å bruke den nyeste programvaren og teknologien, er vi i stand til å lage komplette konsepter og sette dem på prøve. Fra ide til ferdig sertifisert utstyr.

Hvis du har en idé eller har noen problemer med ditt nåværende produkt, hjelper vi deg i den videre utviklingen fra ide til marked. Kontakt oss for noen eksempler eller referanser.

Tjenester

Vi tilbyr bistand med teknisk tegning og modellering – fra design til ferdig testet produkt

Design/CAD

Tegning/
Løfteberegning
R002/R003

PED i henhold til EUs trykkdirektiv

Prototyper

Design/CAD

Tegning/Løfteberegning R002/R003

PED i henhold til EUs trykkdirektiv

Prototyper

Du blir sett, hørt og forstått fra dag en.