3.parts NDT

Vi sikrer kundenes installasjoner

Vi utfører NDT på vår lokasjon i tett samarbeid med vår eksterne partner på området, hvor vi har satt av 180m2 til dette arbeidet. Gjennom kompetent level 2 og 3 NDT personell kan vi tilby et bredt spekter av NDT tjenester. Herunder visuell inspeksjon (VI), inspeksjon av fargestoffer eller væsker (PT/DPI), magnetisk partikkelinspeksjon (MPI), (ET) Virvel strøm -Eddy Current, positiv materialidentifikasjon (PMI), hardhetstesting (HT), mm.

Stamas Solutions spiller på de beste ekspertene i markedet