Moderne kontor- og produksjonslokaler med gode tekniske løsninger

Fasiliteter

  • Produksjonsanlegg 2000 kvm, Kontorfasiliteter 1000 kvm, Uteareal 7500 kvm

  • 16 CNC-maskiner, 6 x kraner som tar 5 tonn, 2 x kraner på 1,5 tonn,
    2 x sag med Ø450 mm kapasitet, Rørhåndteringsanlegg, 2x fosfatiserings anlegg