Vårt kvalitetssystem sikrer kvaliteten på produkter og tjenester som vi leverer

Sertifiseringer

Stamas er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Vi er registrert i Achilles JQS, Achilles NCE, Achilles Startbank og EPIM. Videre er datterselskapet Stamas Productions sertifisert NS-EN ISO 3834-2, EN 1090-EXC 1, EXC 2.

Vi har egen IWI-Sveiseinspektør, samt et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV, Hvor vi jevnlig har leveranser i henhold til DNV 2.7-1 og gjeldende NORSOK-standarder. Stamas har egne ansatte, samt 3. part som driver årlig revidering av virksomheten på overnevnte områder.

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 3834-2

NS-EN ISO
14001:2021

EN 1090-EXC 1,
EXC 2

Achilles JQS

Achilles Startbank

Achilles Utilities NCE

EPIM JQS

License MTDS -TPS

NS1

NS2