Vårt kvalitetssystem sikrer kvaliteten på produkter og tjenester som vi leverer

Sertifiseringer

Stamas er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015

Vi er registrert i Achilles JQS, Achilles NCE, Achilles Startbank og EPIM. 

Stamas har egne ansatte, samt 3. part som driver årlig revidering av virksomheten på overnevnte område.

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 9001:2015

NS-EN ISO 14001:2015

Magnet JQS

Achilles Global Energy

EPIM JQS

License MTDS -TPS

NS1

NS2