Oveflatebehandling

Industriell overflatebehandling av metall

Vi tilbyr overflatebehandling av komponenter til olje- og gassindustrien – Vi kan bistå med de fleste typer overflatebehandling og har lang erfaring med dette.

Fosfatering

Stamas har spesialisert seg på fosfatering, en prosess som gir en fin og jevn overflate. Vi har to anlegg som sikrer hurtig leveranse av ferdigbehandlede produkter til våre kunder.

Vårt fokus er på kontinuerlig forbedring av egne prosesser