Skip to content

Rutine for ekstern varsling om kritikkverdige forhold i Stamas Solutions.

Stamas Solutions skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og regler i samsvar med en høy etisk standard. Vi anser det som svært viktig å få tilbakemeldinger om kritikkverdige forhold.

Stamas Solutions ønsker å legge til rette for at eksterne skal kunne melde fra om kritikkverdige forhold og at dette følges opp på en forsvarlig måte.

 

Med eksterne varslere menes alle kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter.

Stamas Solutions har etablert en egen varslingsrutine for kritikkverdige forhold som er fastsatt i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø, inkludert mobbing og trakassering
  • Maktmisbruk/myndighetsmisbruk
  • Fare for liv og helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten