Vi søker kontinuerlig etter forbedringer på alle områder

Kvalitet og HMS

Vi har stort fokus på vårt arbeid innen helse, miljø og sikkerhet og ser på dette grunnleggende hvordan vi operer i dag, men også nøkkelen for vår videre utvikling. Vårt sterke fokus på service, tett dialog, gode prosesser og leveranser på tid, kost og kvalitet, er viktig for å være relevante i dagens marked, men også for å tilpasse oss morgendagens marked. Dette er noe som er viktig for oss, men også veldig viktig for våre kunder.

Kvalitetspolitikk

Stamas overordnede kvalitetspolitikk er å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundenes krav, forventninger og gjeldende forskriftskrav i tillegg til å dekke kundens behov. Vi setter kunnskap og kvalitet høyt i Stamas, hvor vi er opptatt av at KUNDENE KOMMER TILBAKE & IKKE PRODUKTENE.