Stamas har signert fornybargaranti med Lyse og blitt enda grønnere!

STAMAS REDUSERER CO2 UTSLIPPET SITT MED 402.000 KILO I ÅRET.

Da har vi fått signert fornybargaranti med Lyse og blitt enda grønnere! Dette er noe som innebærer at Stamas reduserer CO2 utslippet sitt med 402 000 kilo i året. Gjennom avtalen 100% vannkraft, er vi sikret fornybar strøm fra Lyses kraftverk i Lysefjorden.

Stamas Solutions kan med opprinnelsesgarantien for strøm rapportere om 0 kilo CO2 utslipp fra strømmen vi benytter i den daglige til driften av våre maskiner og vårt bygg i Tananger. Ved at vi har fokus på en bærekraftig produksjon, hjelper vi våre kunder å forbedre sine bærekraftsmål.

Takk til Lyse og Berge Opstad Rugland for et fortsatt godt samarbeid!

STAMAS REDUCES ITS CO2 EMISSIONS BY 402.000 KILOS A YEAR.

Then we have signed a renewable guarantee with Lyse and become even greener! This means that Stamas reduces its CO2 emissions by 402,000 kilos a year. Through the agreement 100% hydropower, we are secured renewable electricity from Lyses power plant in Lysefjorden.

Stamas Solutions can, with the Guarantee of Origin for Electricity, report 0 kilos of CO2 emissions from the electricity we use in the day-to-day operations of our machines and our building in Tananger. By focusing on sustainable production, we help our customers improve their sustainability goals.

Thanks to Lyse and Berge Opstad Rugland for a continued good cooperation!