Stamas sertifisert
i henhold til ISO 14001

ISO 14001 - LEDELSESSYSTEM FOR MILJØ

Da er Stamas sertifisert i henhold til ISO 14001 – ledelsessystem for miljø. Samfunnet har blitt mer og mer opptatt av å bevare miljøet, hvor vi i Stamas merker at stadig flere av våre kunder forventer at det jobbes systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Med en ISO 14001-sertifisering får vi demonstrert vårt miljøansvar, samtidig som vi legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet for oss selv men også våre kunder.

Vi har også fornyet vår ISO 9001 sertifisering, som har vært vårt kvalitetsstempel siden 2007. Dette er et viktig element for å sikre høy tillitt blant våre kunde. Vi er opptatt av å leverer rett kvalitet og effektivt fremstille dokumenterte produkter i henhold til de aller strengeste kundekrav innenfor bransjen.

Vi er ellers alltid på ballen, kunnskapsrike og påskrudd i forhold til å finne de beste løsningene sammen med kundene våre. Hvor det skal kjennes trygt når man jobber med oss i Stamas. Ta kontakt om du ønsker å diskutere fremtidige muligheter!

ISO 14001 - environmental management system

Stamas is now certified in accordance with ISO 14001 – environmental management system. Society has become more and more concerned with preserving the environment, where we at Stamas notice that more and more of our customers expect that systematic work is done to reduce the impact on the environment. With an ISO 14001 certification, we demonstrate our environmental responsibility, while at the same time facilitating sustainable growth and increased profitability for ourselves but also for our customers.

We have also renewed our ISO 9001 certification, which has been our hallmark of quality since 2007. This is an important element for ensuring a high level of trust among our customers. We are committed to delivering the right quality and efficiently producing documented products in accordance with the most stringent customer requirements in the industry.

We are otherwise available, knowledgeable and supportive in relation to finding the best solutions together with our customers. Where it should feel safe when working with us in Stamas. Get in touch if you want to discuss future opportunities!