Destec

Klammer for høyt trykk og store dimensjoner

Destec Engineering produserer og leverer høytrykksrørkontakter til olje-, gass-, petrokjemisk industri, gruvedrift, kraft- og prosessindustri. STAMAS håndterer det norske markedet med spesielt fokus på enkle bolter.

I Stamas kan vi hjelpe deg med et bredt spekter av tekniske utfordringer knyttet til produksjon, design og prototyper