Wavefront kjøper seg opp i Stamas Gruppen

Pål Svanes og Silje Kværne har gjennom investeringselskapet Wavefront AS kjøpt seg opp i Stamas Holding AS som blant annet eier selskapene Stamas Solutions (AS 100%) og Stamas Productions AS (90,1%). De blir dermed nest største eier med 19,8% av aksjene i selskapet etter hovedeier Harald Vigre.

«For oss, fremstår Stamas som et selskap som har kunden i sentrum og framtiden i sikte» sier Silje Kværne. «Både øvrige eiere og ansatte har en fantastisk innstilling, hvor kompetansen selskapet representer og verdiene selskapet står for er noe vi kan stille oss bak», legger hun til.
 
Avgjørelsen med å gå inn i Stamas Gruppen nå er at selskapet har en sunn kultur, hvor kvalitet og erfaring har i en årrekke sikret kunden støyfrie leveranser. I tillegg til de viser både vilje og evne til å tilpasse seg morgendagens krav og forventninger. Wavefront skal nå være med å bygge opp under denne satsningen, hvor Stamas skal fortsetter jobben med å rigge seg for morgendagens marked gjennom digitalisering, gode prosesser, agile arbeidsmetoder og en bærekraftig produksjon. Med kunden i sentrum og framtiden i sikte ønsker Stamas å være best i klassen. Hvor de skal ha fokus på å utvikle de allerede gode kvalitetene selskapet har, samtidig som de skal forberede selskapet for videre vekst de neste årene.
 
Pål Svanes som i dag er daglig leder i Stamas Holding AS og Stamas Solutions AS, samt styreleder i Stamas Productions AS har jobbet i organisasjonen i snart 4 år, og gikk inn i rollen som CEO for Stamas Gruppen høsten 2019. Pål har gjennom de siste årene lært både bransjen og folkene å kjenne. «Selskapet går bra og eierne har en klar ide hvor vi skal videre. Med kompetansen og dyktige ansatte på alle nivå i organisasjonen kombinert med gode prosesser, fokus på bærekraft og en moderne maskinpark så kan vi levere nær sagt alt innen maskinering og fabrikasjon av metaller helt i tråd med kundens forventninger. Mitt fokus sammen med resten av ledergruppen er å videreutvikle det gode miljøet i selskapet og de gode relasjonene vi har med våre kunder og samarbeidspartnere.» svarer Svanes, som fortsetter i rollene og blir dermed sammen med Silje en aktiv eier.