Signerer fornybargaranti med Lyse

Stamas har signert fornybargaranti med Lyse og blitt enda grønnere!

STAMAS REDUSERER CO2 UTSLIPPET SITT MED 402.000 KILO I ÅRET.

Da har vi fått signert fornybargaranti med Lyse og blitt enda grønnere! Dette er noe som innebærer at Stamas reduserer CO2 utslippet sitt med 402 000 kilo i året. Gjennom avtalen 100% vannkraft, er vi sikret fornybar strøm fra Lyses kraftverk i Lysefjorden.

Stamas Solutions kan med opprinnelsesgarantien for strøm rapportere om 0 kilo CO2 utslipp fra strømmen vi benytter i den daglige til driften av våre maskiner og vårt bygg i Tananger. Ved at vi har fokus på en bærekraftig produksjon, hjelper vi våre kunder å forbedre sine bærekraftsmål.

Takk til Lyse og Berge Opstad Rugland for et fortsatt godt samarbeid!

STAMAS REDUCES ITS CO2 EMISSIONS BY 402.000 KILOS A YEAR.

Then we have signed a renewable guarantee with Lyse and become even greener! This means that Stamas reduces its CO2 emissions by 402,000 kilos a year. Through the agreement 100% hydropower, we are secured renewable electricity from Lyses power plant in Lysefjorden.

Stamas Solutions can, with the Guarantee of Origin for Electricity, report 0 kilos of CO2 emissions from the electricity we use in the day-to-day operations of our machines and our building in Tananger. By focusing on sustainable production, we help our customers improve their sustainability goals.

Thanks to Lyse and Berge Opstad Rugland for a continued good cooperation!

Stamas ISO 14001 sertifisert

Stamas sertifisert
i henhold til ISO 14001

ISO 14001 - LEDELSESSYSTEM FOR MILJØ

Da er Stamas sertifisert i henhold til ISO 14001 – ledelsessystem for miljø. Samfunnet har blitt mer og mer opptatt av å bevare miljøet, hvor vi i Stamas merker at stadig flere av våre kunder forventer at det jobbes systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Med en ISO 14001-sertifisering får vi demonstrert vårt miljøansvar, samtidig som vi legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet for oss selv men også våre kunder.

Vi har også fornyet vår ISO 9001 sertifisering, som har vært vårt kvalitetsstempel siden 2007. Dette er et viktig element for å sikre høy tillitt blant våre kunde. Vi er opptatt av å leverer rett kvalitet og effektivt fremstille dokumenterte produkter i henhold til de aller strengeste kundekrav innenfor bransjen.

Vi er ellers alltid på ballen, kunnskapsrike og påskrudd i forhold til å finne de beste løsningene sammen med kundene våre. Hvor det skal kjennes trygt når man jobber med oss i Stamas. Ta kontakt om du ønsker å diskutere fremtidige muligheter!

ISO 14001 - environmental management system

Stamas is now certified in accordance with ISO 14001 – environmental management system. Society has become more and more concerned with preserving the environment, where we at Stamas notice that more and more of our customers expect that systematic work is done to reduce the impact on the environment. With an ISO 14001 certification, we demonstrate our environmental responsibility, while at the same time facilitating sustainable growth and increased profitability for ourselves but also for our customers.

We have also renewed our ISO 9001 certification, which has been our hallmark of quality since 2007. This is an important element for ensuring a high level of trust among our customers. We are committed to delivering the right quality and efficiently producing documented products in accordance with the most stringent customer requirements in the industry.

We are otherwise available, knowledgeable and supportive in relation to finding the best solutions together with our customers. Where it should feel safe when working with us in Stamas. Get in touch if you want to discuss future opportunities!

Ny profil

Se så fantastisk flott det ble! -Er du enig?

STERK BEDRIFTSKULTUR

Hos oss i STAMAS kan vi med stolthet si at vi har bygget en positiv, solid og sterk bedriftskultur. Hver eneste dag går vi på jobb for å skape fantastiske løsninger. Og løsningene, de er til deg. Kravet til oss selv er skyhøye, og vi jakter alltid etter forbedringer. Så er det jo sånn at vi digger det vi holder på med.


NY SPREK PROFIL

At vi er flinke fagfolk må også gjenspeile seg i måten vi fremstår på. Derfor kjente vi nå at tiden var inne for å friske opp og styrke profilen vår. Det er tross alt vårt ansikt utad i verden. Hvordan vi fremstår visuelt gir deg som kunde en følelse for hva du kan forvente av oss. Vi mennesker har en tendens til å trekke raske slutninger basert på det vi ser. Ser det bra ut, ja så tenker vi også automatisk at jobben blir like bra utført. Nå kan vi med stolthet si at vi kjenner oss om mulig enda mer entusiastiske for å møte tiden som kommer. Nå har vi en fremtidsrettet, tydelig og sterk profil som viser oss fra den siden vi fortjener. 


TAKK TIL GARPCITY REKLAMEBYRÅ

Det handler om å skape trafikk og gi kunden det de ønsker når de ønsker det. Da må vi fokusere på mer enn god design, struktur og funksjonalitet. Et solid innhold er ofte det som skiller klinten fra hveten. Vi har nå brukt mye tid sammen med Garpcity for å skape et innhold som best ivaretar hvem vi er som bedrift, hva vi kan og hvorfor våre kunder skal velge nettopp oss. Her har Garpcity klart å skape en tydelig bedriftsprofil, for å øke Stamas kunders totalopplevelse som skal legge grunnlaget for økt kundetilfredshet, kundelojalitet og langsiktig lønnsomhet.


ALT VI GJØR ER EGENTLIG FOR DEG

Alle grep vi tar hver eneste dag, enten det handler om å se på hvordan vi kan bli flinkere i våre arbeidsprosesser, eller passe på at vi gir deg den beste kundereisen. Ja; det er jo fordi du er hele grunnen til at vi er her idag. Og du skal vite at vi skal gjøre alt vi kan for at du skal være med oss også imorgen. Vår nye fremtidsrettede profil skal også vise deg som eksisterende kunde at du er på rett plass. At vi følger med i tiden, at vi alltid er på jakt etter å forbedre og utvikle oss. Samtidig skal det også bidra til å attraktere nye kunder. Vi håper du liker det du ser, så gleder vi oss til å ha deg som kunde i mange år fremover. Så til deg som ikke er kunde enda. Ta en prat med oss da vel, så lover vi deg at du kommer til å oppleve kunnskapen vi besitter.